Installation av fiber i 36 lägenheter i Själevad vintern 2023.